Je wilt ons bellen?

070 / 750 243 (€0,30 /min)
Elke werkdag van 8u-22u.
Zaterdag 9u-18u. Zondag van 10u-22u

  • Heb je een vraag?
  • Zoek een reisagent
  • Fr/Nl
woensdag 21 augustus, 2019

Legal informatie

Privacy

Bij boeking dienen noodzakelijkerwijs bepaalde persoonsgegevens te worden meegedeeld. Thomas Cook archiveert je reiscontract digitaal en dit archief is niet toegankelijk.

Meer info over privacy

Reisvoorwaarden

Algemene en bijzondere reisvoorwaarden en zaken belangrijk om te weten in verband met je reis. Kom ook meer te weten over het Full Protection Program.

Reisvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden

Voorwaarden van overeenkomst aangaande de aansprakelijkheid inzake reisgoed, internationale passagiers, luchtvaartmaatschappijen en contractuele/feitelijke vervoerder.

Vervoersvoorwaarden

Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Herroepingsrecht info

Verzekeringen

Thomas Cook schenkt haar vertrouwen aan het professionalisme van Allianz Global Assistance om een optimale bescherming aan haar klanten te bieden, zowel vóór als tijdens hun vakantie.

Voorwaarden verzekeringen

 

 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr


Gebruiksvoorwaarden website Thomas Cook

  1. Onderhavige website kan enkel en alleen voor private, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van geautomatiseerd systemen en software teneinde informatie van deze website te bekomen (”screen scraping”) is niet toegelaten. TCRB N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van voormeld verbod, zoals bijvoorbeeld het instellen van juridische procedures zonder nadere verwittiging.
  2. Onderhavige website is het enige en exclusieve kanaal voor de online verkoop van THOMAS COOK diensten. Derde partijen die prijzen van deze website vergelijken (o.a. “prijsvergelijkingswebsites”), dienen een schriftelijke Licentieovereenkomst met TCRB N.V. te sluiten alvorens de prijzen, aangeboden hotels en transportmiddelen, vlucht- en tijdschema’s, etc. die op deze website voorkomen voor het doel van prijsvergelijkingen mogen worden gebruikt. Het staat TCRB N.V. vrij om al dan niet een degelijke licentieovereenkomst aan te gaan.
  3. Alle informatie, data en materialen op deze website inclusief namen, logo’s, vluchtschema’s, prijzen etc., alsmede het kleurenschema, de layout, etc. worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en/of andere rechten. U mag deze inhoud slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door TCRB N.V. toegestane, persoonlijke en niet commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCRB N.V. is verboden en vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden voor de website en de aan TCRB N.V. toekomende rechten.
  4. Je mag geen koppelingen naar deze website maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege TCRB N.V.
  5. Onderhavige website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld doch TCRB N.V. maakt voorbehoud omtrent, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, eventuele materiële vergissingen die zich kunnen voordoen alsook omrent technische fouten die, niettegenstaande de nodige voorzorgsmaatregelen, toch zouden optreden.