Je wilt ons bellen?

070 / 750 243 (€0,30 /min)
Elke werkdag van 8u-22u.
Zaterdag 9u-18u. Zondag van 10u-22u

  • Heb je een vraag?
  • Zoek een reisagent
  • Fr/Nl
maandag 21 mei, 2018

Privacy

Naargelang het type vakantie is TCRB NV (Vlieg- en exotische vakanties, cruises, flight only) of TCI AG (autovakanties, citytrips, wintersport) de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die de klant in het kader van deze overeenkomst verstrekt.

 
Deze gegevens worden, al naargelang het geval, verwerkt met als doeleinden de uitvoering van de overeenkomst, het beantwoorden van contactopnames met de klant, het toesturen van reclame en direct marketing, het op de hoogte houden van initiatieven en activiteiten van de Groep waar TCI AG of TCRB NV deel van uitmaken, statistische analyses, het voorkomen en bestrijden van bedrog door de klant, aangestelden of andere partners van deze Groep, of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 
De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven voor de voormelde doeleinden aan in België of in het buitenland gevestigde vennootschappen van de Groep en business partners, organisaties en overheidsinstanties waarmee de Groep samenwerkt, of in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie, gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstanties.

 
De klant kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan TCRB NV, afdeling Marketing, Tramstraat 67 C, B- 9052 GENT, of per e-mail op privacy@thomascook.be. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.